دکتر عباسعلی زارعی
هیأت علمی دانشگاه بین المللی
امام خمینی (ره)
دکتر رضا خانی
دانشگاه ایلام


 
دکتر پویان طاهری
هیئت علمی دانشگاه بین المللی
امام خمینی (ره)
 
 
دکتر اکرم
نیرنیا

دانشگاه علم و صنعت
دکتر فاطمه چهکندی
دانشگاه فرهنگیان

دکتر هما  جعفرپور 
دانشگاه ازاد قزوین
دکترامیررضا وکیلی فرد 
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 


دکتر حسین
سالاریان
دکتر پانته آ پهلوانی 
دانشگاه ازاد اسلامی قزوین
دکتر محمد باقر شعبانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 
دکتر کریم صادقی


دانشگاه ارومیه
دکتر واله غلامی
دانشگاه فرهنگیان قزوین 
 
دکتر امیر عباس قربانی
دانشگاه ازاد اسلامی قزوین


دکتر حسام الدین ال یاسین

دانشگاه زنجان
 

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

ترجمه تخصصی مقالات
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به رایزنی های انجام شده بین دبیرخانه اجرایی کنفرانس و برخی از مترجمین خبره امکاناتی فراهم گردیده که کلیه محققین و شرکت کنندگان گرامی که تمایل دارند مقالات خود را در مجلات بین المللی به چاپ برسانند

more2017-11-12Voting is0 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
0

معرفی مقالات برگزیده کنفرانس به مجله tel journals
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه هماهنگی های صورت گرفته بین دبیرخانه کنفرانس و دفتر مجله tel مقرر گردیده مقالات برگزیده کنفرانس به دفتر مجله معرفی و در صورت حائز شرایط بودن در مجله مذکور چاپ گردد.لذا از کلیه شرکت کنندگان درخواست می گردد نسبت ارسال مقالات با کیفیت خود اقدام نمایند.

more2017-10-29Voting is11 time
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
11

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر