دکتر عباسعلی زارعی
هیأت علمی دانشگاه بین المللی
امام خمینی (ره)


 
 
  محورهای کنفرانس
  راهنمای تصویری
 پژوهشگران گرامی ،
لطفا جهت تسهیل در روند ثبت نام و تکمیل فرم های مربوطه ، از راهنمای تصویری استفاده کنید 


  
تاریخ های مهم
دبیرخانه کنفرانس