دکتر عباسعلی زارعی
هیأت علمی دانشگاه بین المللی
امام خمینی (ره)
دکتر رضا خانی
دانشگاه ایلام


 
دکتر پویان طاهری
هیئت علمی دانشگاه بین المللی
امام خمینی (ره)
 
 
دکتر اکرم
نیرنیا

دانشگاه علم و صنعت
دکتر فاطمه چهکندی
دانشگاه فرهنگیان

دکتر هما  جعفرپور 
دانشگاه ازاد قزوین
دکترامیررضا وکیلی فرد 
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 


دکتر حسین
سالاریان
دکتر پانته آ پهلوانی 
دانشگاه ازاد اسلامی قزوین
دکتر محمد باقر شعبانی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 
دکتر کریم صادقی


دانشگاه ارومیه
دکتر واله غلامی
دانشگاه فرهنگیان قزوین 
 
دکتر امیر عباس قربانی
دانشگاه ازاد اسلامی قزوین


دکتر حسام الدین ال یاسین

دانشگاه زنجان
 

 
 ترجمه تخصصی مقالات
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه به رایزنی های انجام شده بین دبیرخانه اجرایی کنفرانس و برخی از مترجمین خبره امکاناتی فراهم گردیده که کلیه محققین و شرکت کنندگان گرامی که تمایل دارند مقالات خود را در مجلات بین المللی به چاپ برسانند
1396/08/21 ادامه مطلب


 معرفی مقالات برگزیده کنفرانس به مجله tel journals
به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم می رساند با توجه هماهنگی های صورت گرفته بین دبیرخانه کنفرانس و دفتر مجله tel مقرر گردیده مقالات برگزیده کنفرانس به دفتر مجله معرفی و در صورت حائز شرایط بودن در مجله مذکور چاپ گردد.لذا از کلیه شرکت کنندگان درخواست می گردد نسبت ارسال مقالات با کیفیت خود اقدام نمایند.
1396/08/07 ادامه مطلب


  محورهای کنفرانس
  راهنمای تصویری
 پژوهشگران گرامی ،
لطفا جهت تسهیل در روند ثبت نام و تکمیل فرم های مربوطه ، از راهنمای تصویری استفاده کنید 


  
تاریخ های مهم
دبیرخانه کنفرانس


دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده اقتصاد
تهران، خیابان شهید بهشتی، نبش احمد قصیر

 
 
 
 
دکتر مصطفی گرجی

دانشگاه پیام نور

 


دکتر سید
علی قاسم زاده
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 

دکتر رضا    چهرقانی 
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر 
نویداعطار شرقی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر علی اکبر کمالی نهاد 
دانشگاه فرهنگیان

دکتر مهدی بازیار
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دکتر محمد باقر میرزایی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)