زمان برگذاری کنفرانس

تاریخ های مهم کنفرانس

زمان برگزاری کنفرانس: 30 آبان 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 آبان 1398
مهلت ثبت نام و واریز هزینه ها: 15 آبان 1398

مکان برگذاری کنفرانس

مکان برگزاری کنفرانس

دانشگاه خوارزمی
سالن آمفی تئاتر