زمان برگذاری کنفرانس

تاریخ های مهم کنفرانس

زمان برگزاری کنفرانس: 21 آذر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله:  آذر 1398
مهلت ثبت نام و واریز هزینه ها:  آذر 1398

مکان برگذاری کنفرانس

مکان برگزاری کنفرانس

دانشگاه خوارزمی
سالن آمفی تئاتر